O řece

Morava (německy March, maďarsky Morva, polsky Morawa) je řeka ve střední Evropě, levý přítok Dunaje. Protéká stejnojmenným územím v Česku až po hranici mezi Rakouskem a Slovenskem. Nedaleko pramene tvoří krátký úsek historické zemské hranice Moravy a Čech a na dolním toku část hranice mezi Českem a Slovenskem. Délkou toku a plochou povodí je po Vltavě a Labi třetí největší řekou v Česku. Její délka je 354 km, z toho 284 km (80 %) protéká českým územím. Povodí má rozlohu 26 658 km² (z toho 20 692,4 km² v Česku, tj. 26 % státního území). Nejdelším tokem na moravském povodí není ovšem Morava jako taková, ale systém Morava-Dyje-Rakouská Dyje, dosahující délky 380 km.


po kliknutí se mapa zvětší :)

Zajímavosti:

  • Základ jména Morava patří mezi nejstarší staroevropské názvy vodstev s původním významem voda, močál. Řeku pojmenovalo již předkeltské obyvatelstvo, a to na jejím dolním toku. Podle názvu řeky byla pojmenována historická země Morava, jejíž hydrologickou osu řeka tvoří, a rakouské území Moravské pole.
  • Po řece Moravě bylo taktéž pojmenováno údolí na povrchu Marsu, tzv. Morava Valles, které se nachází v kvadrantu Margaritifer Sinus.
  • Využívá se k zavlažování a výrobě vodní energie. Je to jedna z nejvíce regulovaných řek v České republice, přestože na ní není žádná přehrada. Všechny meandrující úseky kromě dvou byly upraveny a zkráceny. Jako prevence povodní slouží četné hráze a odlehčovací ramena.

Důležité informace:

V horní části do Hanušovic je řeka Morava jen úzký a divoký, horský tok, který bývá sjízdný jen krátce z jara dle tání v pohoří Kralického Sněžníku. U Hanušovic se pak rozšiřuje díky několika přítokům a ztrácí na své dravosti. Přesto si i nadále udržuje až do Postřelmova vyšší spád s peřejnatými úseky. Pozor si zde dávejte nejen na případné padlé stromy, ale také na většinu jezů, které mohou být nebezpečné.
Od ústí Desné se již stává nížinným tokem, opouští lesnatá údolí, spád se zmírňuje a protéká spíše lučinatou krajinou. Od Mohelnice do Olomouce řeka protéká CHKO Litovelské Pomoraví, kde je zakázáno táboření a můžete zde spatřit i bobry. Plavba je v tomto úseku omezována a v některém období i zakázána. U koupaliště před Litovlí je vhodné odbočit vpravo do náhonu, jelikož bývá na hlavním toku pod jezem málo vody. Potom pokračovat k cestnímu mostku a:

  • V době možného splutí CHKO Litovelské Pomoraví před železničním mostem vystoupit a přenést přes silnici kolem elektrárny zpět do náhonu (dále 2 cestní mosty a 3 lávky pro pěší) a dále již pokračovat hlavním korytem.
  • V případě omezení v CHKO (zákaz plavby květen - červnenec) přenést okolo celé prodejny Billa až na Palackého ul. a nasednout na kanál Malá Voda a pokračovat po něm až do Hynkova. V Hynkově na jezu je pak nutné odbočit a jet Mlýnským náhonem až do Olomouce. Klientům půjčovny IN LIFE zajišťujeme převoz lodí z kempu Litovel  na nástupní místo na Malé vodě.

 

Kilometráž řeky Moravy ke stažení

Kilometráž řeka Morava [PDF]

Mapa řeky Moravy ke stažení

Mapa řeka Morava [PDF]